דרישות אבטחה למתקני גידול וייצור קנאביס רפואי

אמצעי אבטחה נדרשים לעבודה בתחום הקנאביס

כל האמצעים שבתכנית האבטחה יוצבו ויופעלו 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה אלא אם נקבע אחרת בפק"מ המאושר.

במקרה בו אתר מסוג משתלה, חוות גידול, מפעל לייצור מוצרי קנביס או מחסן למוצרי קנאביס ממוקם בתוך מתחם מאובטח, יהיה מנב"ט היק"ר רשאי, בהסתמך על אמצעי הביטחון של המתחם המאובטח, להקל על דרישות האבטחה של האתר אם מצא שיש לכך מקום.

 גידור אזורים לגידול צמחי קנאביס וייצור מוצרי קנאביס

בתי מרקחת, מעבדות או רכבי שינוע לא יחויבו בגידור, אלא אם לפי הוחלט על כך על סמך שיקול דעת מנב"ט היק"ר/ קצין אבטחה. בכל חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור קנאביס או מחסן למוצרי קנאביס יידרש גידור לאתר בהתאם וכמפורט בפק"מ המאושר. הגידור יעמוד בדרישות הבאות :

 • בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מטר עם קרן באורך 20 ס"מ
 • בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו: ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון ב 300
 • שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.
 • עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב.
 • לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מידית במקרה של התרעות.

 אחסון תפרחות קנאביס רפואי ומוצרי קנאביס

 • אחסון של קנאביס או מוצריו יעשה בכספת שתיוחד רק לקנאביס.
 • אחסון של עד 15 ק"ג קנאביס ו/או מוצרי קנאביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו במחסן בו מנעול רתק+ מנגנון השהייה בהתאם וכמפורט בפק"מ המאושר.
 • אחסון של מעל 15 ק"ג קנאביס ו/או מוצרי קנאביס תהיה במחסן בהתאם וכמפורט בפק"מ המאושר ועפ"י ההנחיות הנ"ל:

-המחסן ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.

-קירות וריצפת המחסן יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ ב300.

-תקרת המחסן תהיה מבטון בעובי 20 ס"מ ב300.

-דלת כניסה למחסן תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 5 דקות לפחות.

-תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל המחסן מבחוץ ומבפנים.

במחסן תותקן מערכת אזעקה תקן 1337 חלק 2של מכון התקנים הישראלי אליה יחוברו:

-גלאי נפח מסוג "אנטי-מאסק" שיכסו את כל שטח המחסן.

-גלאי מגנט לדלת הכניסה.

-גלאי זעזוע וגלאי חום על דלת הכניסה.

-גלאי זעזועים על קירות המחסן.

 • מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד השליטה ובקרה, עמדת אבטחה באתר והמנב"ט. לפי דרישת היק"ר תחובר מערכת האזעקה למוקד בקרה נוסף כפי שייקבע על ידי היק"ר.

 מצלמות טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור)  באתר גידול וייצור קנאביס

דרישות אלה אינן רלוונטיות לבתי מרקחת או למעבדות קנאביס

מערכת המצלמות מיועדת לבצע את הפעולות הבאות:

 • צפייה כללית.
 • פיקוח על התנועה במתחם.
 • פיקוח על אזורים רגישים
 • אימות התרעות.
 • הרתעה.

מיקום מצלמות הטמ"ס:

 • מסביב לגדר ההיקפית של ה"אתר" בחפיפה עד 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים.
 • על הגדר יותקנו בנקודות שולטות מצלמות T.Z. בעלת זום X 30.
 • בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל ברמת זיהוי פנים.
 • בשער הכניסה ויציאה לרכב ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב.
 • בעמדת המאבטח (שולטת על המאבטח).
 • בחממות גידול – במטרה לזהות דמות אדם.
 • במפעל ייצור או במחסן – במטרה לזהות דמות אדם.

שליטה על מערכת המצלמות:

 • מערכת שליטה מרכזית של כל מערכות הביטחון תשלוט על מערכת מצלמות הטמ"ס והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית. השליטה תתאפשר במקביל ע"י מוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט.
 • מערכת מצלמות הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישראל).

לפי דרישת היק"ר יחוברו כל מערכות הטמ"ס למוקד בקרה נוסף, ככל או כפי שיקבע על ידי היק"ר.

אפיון המצלמות:

 • מצלמת יום / לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL ,
 • מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ-25 FPS
 • שדה הראיה של המצלמה יהיה פנוי.
 • המצלמה תותקן כך שלא תסונוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.
 • יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
 • המצלמות יותקנו בחלקים חיצוניים בגובה אשר ימנע סתרת הצילום או פגיעה במצלמה בדרך

של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.

 • מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
 • תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון:
 • מערכות ההגנה ההיקפית.
 • מערכת האזעקה.

אפיון מערכת ההקלטה:

 • תאפשר צפייה ב "Live Video" שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
 • מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות JFIF , BMP, TIFF , MPEG AVI . מערכת מצלמות הטמ”ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
 • המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
 • המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
 • מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון ואו מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול

ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.

 • למערכת ההקלטה תהייה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון.

הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי.

מוקד שו"ב (שליטה ובקרה) במתקני גידול וייצור קנאביס

דרישות אלה אינן רלוונטיות לבתי מרקחת או למעבדות קנאביס

ייעוד מוקד השו"ב:

 • ריכוז כל מערכות המידע לצומת מרכזי: מצלמות טמ"ס , התרעות , וכו'.
 • שליטה ותפעול של המערכות.
 • גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
 • מערכות עזר : טלפון , אינטרקום, קשר כריזה .
 • קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
 • רישום ואגירת מידע.
 • המוקד יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:

-מערכות התרעה (פנימית והיקפית).

-בקרת כניסה ושערים.

-מערכות צפייה (טמ"ס).

-גילוי אש.

-מערכות כריזה.

-שליטה על אמצעי תאורה.

 אמצעי בקרת כניסה למתקני גידול וייצור קנאביס

מומלץ אך לא הכרחי לבתי מרקחת או למעבדות קנאביס

 • אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/טמ"ס וקוראי תגים יותקנו בכניסות לכניסה לאתר ולחדרים/אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט. הפק"מ ותיק השטח, ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים נחשבים רגישים. המחסן ייחשב אזור רגיש.
 • הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור.

 תאורת ביטחון בבתי מרקחת לקנאביס ומעבדות קנאביס

דרישות אלה אינן רלוונטיות לבתי מרקחת או למעבדות קנאביס

 • תאורת ביטחון תותקן בהיקף האתר.
 • תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.
 • עמודי תאורה יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.
 • תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.
 • בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.
 • התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
 • התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.

מערכת התרעה:

 • בהיקף הגדר החיצונית תותקן מערכת התרעה.
 • מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנימה והחוצה) במקרים הבאים:

-נגיעה בגדר.

-טיפוס על הגדר.

-גרימת נזק לגדר .

-חדירה למתחם האתר.

 • מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט.
 • לפי דרישת היק"ר יחוברו כל מערכות ההתרעה למוקד בקרה נוסף, ככל או כפי שיקבע על ידי היק"ר.

לחצני מצוקה: 

מומלץ אך לא הכרחי לבתי מרקחת או למעבדות קנאביס

 • מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, שריפה וסכנת חיים.
 • לחצני מצוקה יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:

-מאבטחים.

-מנהל עבודה/אחראי משמרת הבכיר בשטח.

-עובד השוהה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.

 • לחצן המצוקה יחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט.
 • לפי דרישת היק"ר יחוברו לחצני המצוקה למוקד בקרה נוסף כפי שייקבע על ידי היק"ר.

בדיקת תקינות מערכות האבטחה: 

 • כל מערכות האבטחה ייבדקו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה המתקינה / נותנת האחריות מדי שלושה חודשים לפחות.
 • אישורים תקפים לתקינות מערכות האבטחה יישמרו ע"י המנב"ט. אי הימצאותם מהווה הפרה של אישור האבטחה שהינו תנאי לקיום או לחידוש הרישיון ולהמשך הפעלת האתר.
 • בדיקת הפעלה לבחינת תקינות גלאים, מערכות אזעקה ולחצני מצוקה תתבצע מדי שבוע בהתאם לתכנית שתאושר בפק"מ.

כניסה מורשית לאתר: 

 • לא תותר כניסת אדם כלשהו לאתר, משתלה, חוות גידול, מפעל לייצור מוצרי קנביס, מחסן למוצרי קנאביס, מעבדה, מתקן להשמדה או כלי שינוע, אלא אם ברשותו רישיון עפ"י פקודת הסמים המסוכנים כגון רישיון לעובד או אישור לכניסה חד פעמי מטעם היק"ר.
 • במקרה של אישור כניסה חד פעמי, המנב"ט ינהל במצורף לתיעוד האישור מהיק"ר, רישום ומעקב אחר כל מבקר אשר יכלול: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך ושעות כניסה ויציאה מהאתר.
 • כל מבקר הנכנס לאתר באישור חד פעמי ילווה ע"י המנב"ט בכל זמן השהות באתר ובאחריות המנב"ט לוודא כי המבקר עזב את האתר בסיום הביקור 

הצבת מאבטחים באתרי קנאביס לפי דרישות היק"ר

בכל אתר, חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור מוצרי קנאביס או מחסן למוצרי קנאביס, בית מרקחת, מעבדה וכו' בעלי מינוי מנב"ט, יוצבו או יועסקו מאבטחים בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר. המאבטחים וכל האמצעים שבתכנית האבטחה, יוצבו ויופעלו 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה אלא אם נקבע אחרת בפק"מ המאושר. מועמד לתפקיד מאבטח יהיה אזרח ישראל שהשלים שרות מלא בצה"ל ביחידה לוחמת ובנוסף רמת הכשרתם הנה "מאבטח בסיסי" בהתאם לתקן חטיבת האבטחה משטרת ישראל ובהתאם למפרט 151.

פעולות אבטחה נדרשות באתר קנאביס בהם קיימת דרישה להצבת מאבטחים:

 • בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בפק"מ.
 • בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות.
 • אחת לשעתיים לכל היותר תבוצע סריקה היקפית פיזית ע"י מאבטח.
 • מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בפק"מ.
 • בהתאם לגודל האתר ותנאי השטח יוקצה למאבטח רכב ביטחון לביצוע הסיורים.
 • בעמדת האבטחה בכניסה לאתר ינוהל יומן אירועים שבו ירשמו:

כל הנכנסים לאתר (שם, משפחה, ת"ז, שעת ותאריך כניסה ויציאה, סיבת הכניסה ושם מאשר הכניסה).

-תחילת וסיום משמרת של כל מאבטח (שעה, תאריך, שמות, חתימות).

-אירועים חריגים.

-התרעות ממערכות האזעקה, גלאים, מצלמות ולחצני מצוקה.

-ביקורות (משטרה, יק"ר, רשויות וכו').

-תקלות במערכות האבטחה.

 • בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בפק"מ.

Comments are closed.

Call Now Button
שיתופים
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin
צור קשר
טלפון : 072-233-7710
דוא"ל : [email protected]
תודה על פנייתך. נציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.