דרישות אבטחה לשינוע מוצרי קנאביס רפואי על פי תקני משרד הבריאות

אבטחה, פיקוח ובקרה לשינוע קנאביס לשימוש רפואי

קנאביס אינו מוגדר כ-"תרופת קו ראשון" אך יחד עם זאת קיימות עדויות וניסויים קליניים רבים המהווים עדות לכך שקנאביס רפואי מסייע לחולים במצבים רפואיים מסוימים כגון טרשת נפוצה, אפילפסיה, פוסט טראומה, פרקינסון, סרטן, כאבי כרוני, איידס ועוד רבים אחרים.

עפ"י הוראת פקודת הסמים המסוכנים במדינת ישראל (התשל"ג – 1973), צמח הקנאביס עדיין מקוטלג כ"סם מסוכן" ומעצם היותו כזה, חל איסור להשתמש בו אלא אם כן העיסוק בו  אושר במסגרת רישיון אשר ניתן ע"י מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות) אשר הוסמך על ידו והאישור נמצא בתוקף.

חובתו של כל בעל רישיון לפי הפקודה, לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בכדי לשמור על הסם מפני אובדן או תקיפה לצורכי שוד/גניבה. מאמר זה יעסוק בפעולות האבטחה אשר אמורות להיות מיושמות במסגרת שינוע מוצר הקנאביס לבתי המרקחת.

 

הגדרות

 • "בית מרקחת": כהגדרתו בפקודת הרוקחים, תשמ"א – 1981, בעל רישיון עסק תקף ובעל רישיון לפי הפקודה מהיק"ר להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס למטופלים בעלי רישיונות תקפים ולשימוש למטרות רפואיות בלבד.
 • "עוסק": אזרח או תאגיד ישראלי, בעל אישור תקף לתנאי אבטחה נאותים IMC-GSP (Good Security Practices) ורישיון תקף מהיק"ר לפי הדרישות המפורטות בפקודת הסמים המסוכנים. העוסק הנו האחראי החוקי לפעילויות כגון החזקה, גידול, ייצור או הפצה, של מוצרי קנאביס והוא אחראי משפטית לעיסוק ולמוצרים הנמכרים על ידו.
 • "שינוע": פעולת העברת קנאביס או מוצריו מנקודה לנקודה כמפורט ברישיון.
 • "אמצעי שינוע": כלי הרכב והאמצעים המשמשים לשינוע מוצרי קנאביס על כל צורותיו או מרכיביו, בין אם כחומר גלם צמחי כגון תפרחות מיובשות, "מוצר קנביס" תרופתי/רפואי או כל פסולת קנביס המיועדת להשמדה, כגון חלקי צמח, מוצרים פסולים, פחתים בתהליך וכדומה..
 • "משנע": בעל רישיון מאת ה"מנהל" לשינוע מוצרי קנאביס למיניהם
 • "מנב"ט היק"ר": ממונה ביטחון האחראי לתחום האבטחה והביטחון ביק"ר.

 

אישור אבטחה "IMC-GSP" לשינוע קנאביס

כל גורם העוסק בשינוע מוצרי קנאביס, נדרש לאישור אבטחה תקף כתנאי לקבלת רישיון, להארכת רישיון קיים או לקבלת רישיון לעיסוק בקנאביס. את הבקשה לקבלת אישור אבטחה יש להגיש ליק"ר ובתנאי שהעוסק הינו בעל אזרחות ישראלית, בגיל 25 לפחות, אשר לא קיימת מניעה פלילית נגדו ושברשותו מינוי מנב"ט.

לקריאת הנחיות להגשת תכנית אבטחה (פק"מ) ליק"ר למתן או לחידוש אישור אבטחה לחץ כאן

 

דרישות אבטחה והסמכה לשינוע מוצרי קנאביס

בפסקה זו יפורטו דרישות האבטחה המתייחסות לשינוע ישיר של מוצרי קנאביס, מנקודה אל נקודה ללא אחסון ביניים. עוסק בשינוע מוצרי קנאביס, המבקש גם לאחסן, באחסון זמני בלבד, קנאביס או מוצריו בתהליך השינוע, יגיש על כך בקשה ויפרט את שיטת העבודה המוצעת על ידו למטרה זו. בהתאם לשיקול דעת היק"ר ומנב"ט היק"ר, יקבעו אמצעי האבטחה הנוספים  אשר ידרשו מהמשנע.

הסמכה ורישיון לשינוע מוצרי קנאביס

 • בעל רישיון לעסוק בשינוע קנאביס יחויב במינוי מנב"ט במידה והפעילות כוללת אפשרות לשינוע של כמויות קנאביס העולות על 1 ק"ג במשלוח בודד או אם היקף פעילות שינוע הקנאביס עולה או עשויה לעלות, על כמות כוללת של 15 ק"ג לחודש. כמו כן יהיה משנע הקנאביס ,מחויב להיות בעל רישיון עסק תקף לפי פריט3 א לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה 2013 ממשטרת ישראל לביצוע שירותי בלדרות מאובטחת, וכן רישיון בר תוקף לפי סעיף 18  לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב  1972.
 • שינוע מוצרי קנאביס, יבוצע רק על ידי גורם אשר הוסמך לכך והנו בעל רישיון. המשנע יהיה אחראי באופן אישי לביצוע השינוע ולניהולו של השינוע מתחילתו ועד לסיומו.
 • כל שינוע מחויב במילוי תעודת משלוח ו/או חשבונית מס המפרטת את כלל תכולת הקנאביס המשונע ויבוצע ע"פ תכנית מסודרת.

דרישות אבטחת שינוע מוצרי קנאביס רפואיים

 • שינוע בודד של עד 1 ק"ג קנאביס או מוצריו אינו דורש אבטחה מיוחדת.
 • שינוע של בין 1 ק"ג עד 15 ק"ג קנאביס ו/או מוצרי קנאביס יבוצע על ידי נהג מאבטח בעל רישיון שינוע בליווי מאבטח רמה בסיסית + רכב עם ארגז ברזל מעוגן לרכב + מנעול רתק + מנגנון השהייה.
 • שינוע כמות של מעל 15 ק"ג קנאביס ו/או "מוצרי קנאביס" תבוצע באמצעות "רכב ממוגן" על ידי נהג מאבטח בעל רישיון שינוע ובליווי 2 מאבטחים נהגים נוספים רמה בסיסית )לפי פריט3 א' לתקנות רישויי עסקים אבטחת העברות בנקאיות). בכל הרכבים אשר ישמשו לשינוע כמויות אלה, יהיו קיימים מערכות -לצילום, מעקב ותיעוד ) טמ"ס+ GPS) עם אפשרות לחיבור On Line  אל מערכות משל"ט.
 • חניית הלילה של הרכבים בהם יבוצע השינוע תהיה מפורטת בתכנית האבטחה ובפק"מ.
 • מיד עם סיום כל שינוע, המשנע יהיה אחראי באופן אישי להחזרת תעודות המשלוח ואישורי קבלת המשלוחים החתומים, אל מנהל או בעל רישיון עסק השינוע או מי שנקבע על ידו לכך.
 • במקרים בהם לא התאפשר מכל סיבה שהיא למסור משלוח קנאביס ליעדו, באחריות המשנע להחזיר המשלוח לנקודת המוצא ) חווה, בית מרקחת וכו' (או למקום אחסון אשר מאושר ברישיון.

צרו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ לשינוע קנאביס רפואי

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Call Now Button
שיתופים
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin
צור קשר
טלפון : 072-233-7710
דוא"ל : [email protected]
תודה על פנייתך. נציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.