גידול קנאביס רפואי בחממות In-door ובהתאם לדרישות ה-GAP והאיכות

עד לא מכבר, הקנאביס הרפואי לא הוגדר כתרופה ועל כן לא היה נדרש לעמידה בדרישות רגולטוריות של תרופה. כיום, עקב השימוש הנרחב והגובר במוצרי קנאביס לטיפול בפציינטים ובחולים וכן עקב הסיכונים הרבים הכרוכים בשימוש במוצר תרופתי זה (כמו כל תרופה אחרת) ישנו צורך להתייחס ולבקר את אופן הגידול, הריבוי והייצור של מוצרי קנאביס רפואיים. גידול צמחי קנאביס בתנאים מבוקרים בחממות in-door, תוך הפרדה מירבית של אזורי הגידול מהסביבה החיצונית, יישום בקרות במקביל לאופטימיזציה וניטור פרמטרים המשפיעים על הגידול ולאורך כל שלבי הצימוח, תעלה את תכולת החומרים הפעילים בצמח הקנאביס, תגרום לאחידות בין צמחים אחרים באותה חממת הגידול, תאפשר קציר של תפרחות קנאביס ללא זיהומים, אחידות במראה שלהן, איכותיות ובטוחות לשימוש רפואי או כחומר גלם איכותי לתרופות קנאביס.

המאמר נותן מענה לשאלות רבות כגון: תנאי טמפ'/לחות לגידול in door של צמחי קנאביס לשימוש רפואי? מהן השיטות הגיזום לצמחי קנאביס רפואי בגידול in door? מהם ההבדלים בין גידול בחממות In door  ל-out door ועוד

התפתחות תחום הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם

בשנים האחרונות הורחב השימוש במוצרי קנאביס רפואי לטיפול במגוון הולך וגדל של מחלות ומצבים בריאותיים. מס' המרשמים המאושרים לשימוש במוצרי קנאביס רפואי או בתרופות מבוססות חומרים קנבינואידים גדל משמעותית לאור העשור האחרון. מחלות ומצבים רפואיים חדשים הוכנסו לקטגוריה של טיפול באמצעות מוצרי קנאביס רפואי מחד, ומס' החולים במחלות אשר מטופלות כבר בקנאביס רפואי גדל בהתמדה תוך פתיחות ומודעות גוברת של החולים לאופציית השימוש בתרופות קנאביס לשם טיפול במחלה ו/או לשם הקלה על הסימפטומים.

תעשיית הקנאביס הרפואי מצוייה במסלול צמיחה מבטיח וחזרתו של צמח הקנאביס כצמח מרפא כפי שהיה בשימוש נרחב בעולם הקדום ולאחר כ-100 שנות הדרה (שנבעה בעיקר מאינטרסים כלכליים ופוליטיים), חוזר למח הקנאביס למעמדו הראוי.

דרישות משרד הבריאות לגידול וייצור תרופות קנאביס

לאור העובדה שיותר ויותר מרשמים ו/או רשיונות לשימוש בתרופות מבוססות קנאביס רפואי מונפקים ע"י רופאים ברחבי עולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט, רשויות הבריאות העולמיות כמו גם משרד הבריאות הישראלי, החלו בכתיבת דרישות רגולטוריות חדשות אותן הציבו הן בפני חוות גידול הקנאביס הרפואי. בעבר הלא רחוק, הקנאביס הרפואי לא הוגדר מעולם כתרופה ועל כן לא היה נדרש לעמידה בדרישות רגולטוריות של תרופה, אך כיום, עקב השימוש הנרחב והגובר במוצרי קנאביס כטיפול בפציינטים ובחולים וכן עקב הסיכונים הרבים הכרוכים בשימוש במוצר תרופתי זה (כמו כל תרופה אחרת) ישנו צורך להתייחס בהתאם לאופן הגידול, הריבוי והייצור של מוצרי קנאביס רפואיים. כיום קיימים מוצרי קנאביס רפואיים שונים כגון טבליות קנאביס, שמן קנאביס, קפסולות קנאביס, קרמים מבוססי קנאביס, משאפי קנאביס ואף מוצרי פארמה נוספים אשר יפותחו ויאושרו לשימוש תרופתי בשנים הקרובות. תקנים והוראות שונות פורסמו מטעם רשויות הבריאות בעולם וגם בישראל ונושאים כגון איכות, טוהר, חוזק, זהות ודיוק במינון של מוצרי הקנאביס הרפואיים הנם הכרחיים.

השפעת תנאי גידול קנאביס על איכות ויבול הפרחים כחומר גלם לתרופות קנאביס

למשתני גידול רבים קיימת השפעה על התפוקה, התנובה, האחידות ואיכות היבול המתקבל מצמחי קנאביס רפואי. משתנים כגון זן הצמח (קו), מקור הצמח (זרע, ייחור או צמח טרנסגני), משך זמן הגידול הכולל ובכל שלב ושלב, תזמון ואופן העברת הצמחים משלב הגדילה לשלב ההפרחה, משך זמן ההפרחה, נקודת הזמן בה מבוצע הקטיף, אופן ביצוע הקטיף והטרימינג, תנאים אקלימיים לגידול הקנאביס כגון טמפ', לחות, אוורור, רצף שעות אור וחושך, סוג ועוצמת תאורה ורבים אחרים.

דרישות רשויות הבריאות העולמיות ומשרד הבריאות הישראלי והיק"ר לקנאביס רפואי

מתווה ה-IMC GAP המיועד עבור חוות גידול וריבוי קנאביס (למאמר בנושא גידול קנאביס לפי מתווה ה-GAP של היק"ר) כמו גם מתווה ה-IMC GMP (למאמר נוסף בנושא יצור מוצרי קנאביס ותרופות לפי  מתווה ה-IMC GMP) עבור תעשיית תרופות ומוצרי הקנאביס הרפואיים אשר פורסמו ע"י משרד הבריאות הישראלי והיק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) הגיעו לשלב היישום. מגדלי קנאביס או יצרני תרופות קנאביס, לא יורשו להמשיך לפעול בתחום הקנאביס הרפואי, אלא אם יעמדו בסטנדרטים המחמירים ובמלואם ויעברו ביקורות איכות וביקורות GMP בהתאם לנדרש בתקנות.

מגדלי קנאביס ויצרני תרופות קנאביס חדשים, גם הם מן הסתם נדרשים להקים חוות גידול ומפעלי ייצור מוצרי קנאביס רפואיים, אשר יעמדו בדרישות הרגולטוריות והתקנים אשר פורסמו ע"י משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי.

חשיבות האיכות בגידול צמחי קנאביס ובייצור מוצרי קנאביס רפואיים

החשיבות הרבה לגדל את צמחי הקנאביס הרפואי ברמות אחידות ואיכות גבוהות הנה חובה רגולטורית. תפרחות הקנאביס לאחר יבוש משמשות ישירות לטיפול בחולים או כחומר גלם לייצור מוצר תרופתי וככזו צריכה להיות איכותית ובטוחה לשימוש. צמחי קנאביס אמורים להיות אחידים בשלבי הקטיף ובכלל, וזאת לאורך כל עונות השנה וללא כתלות או השפעה של תנאי הסביבה השוררים מחוץ לחממות הגידול. על תפרחות הקנאביס לאחר טרימינג וייבוש, לעמוד במפרטי השחרור המוגדרים. תפרחות בעלות ריכוזי חומרים פעילים לא אחידים (כגון THC, CBD, קנבינואידים וטרפאנים אחרים), זיהומים מיקרוביאליים (כגון חיידקים ועובשים), מזהמים פיזיקליים (כגון חלקיקים, חומרים זרים) או מזהמים כימיים (חומרי דישון והדברה) אינן יכולות לשמש כחומר גלם למוצר קנאביס רפואי GMP או כמוצר קנאביס לטיפול בבני אדם.

מלבד איכות חומרי הגלם ומוצרי הקנאביס הרפואי המיוצרים מהם, גם הקטנת כמות המוצרים הפסולים המיועדים להשמדה,הגדלת היבול פר יחידת שטח או תאורה, גם הם פקטורים חשוב לתוצאות העסקיות של חוות גידול הקנאביס או של יצרני התרופות מבוססות הקנביס.

הדרישות הרגולטוריות הן ממגדלי קנאביס בחוות הגידול והן מיצרני מוצרי קנאביס רפואיים, יחמירו עם השנים, כמו בכל תעשיות התרופות והמדיקל אשר מחוייבות לאיכות ו-GMP ושמירה על שיפור מתמיד בכל הנוגע לנושאי הבטחת איכות.

מגדלים ויצרני תרופות קנאביס, אשר לא יעמדו בדרישות הרגולטוריות ולא יוכיחו מעל לכל ספק, כי חומר הגלם או המוצר שהם מספקים, הנו בטוח ואיכותי בעל דרגות החוזק והטוהר הנדרשות, מזוהה כנדרש וכי אין סיכונים אחרים אשר לא זוהו או טופלו, לא יקבלו את ההיתר לשיווק תוצרתם.

גידול קנאביס רפואי בחממות in door

חממות  in door שונות מחממות out door. חממות out door הנן חממות מבוקרות באופן חלקי ועל כן מושפעות מהתנאים הסובבים מחוץ לחממת הגידול כגון אוורור, עוצמת תאורה, שעות תאורה, טמפ', לחות, חום וכדומה. רמת הבקרה שניתן ליישם בחממות out door תלויה בהשקעה אותה מוכן לשאת מגדל הקנאביס. ניתן להגיע לרמת בקרה בינונית בחממת out door באמצעים כגון יחידות קירור וחימום, מאווררים, גופי תאורה, ייבשנים, יחידות הרטבה וכדומה אך לעולם, רמת הבקרה על גידול צמחי הקנאביס, לא תהא דומה לזו הקיימת בגידול קנאביס בחממות In door.

גידול צמחי קנאביס בתנאים מבוקרים בחממות in-door, תוך הפרדת אזורי הגידול מהסביבה החיצונית, בקרה, אופטימיזציה וניטור של פרמטרים המשפיעים על הגידול עבור זני הקנאביס השונים ולאורך שלבי הצימוח השונים, ללא ספק תעלה את תכולת החומרים הפעילים בצמח הקנאביס, תגרום לאחידות של ריכוזי החומרים הפעילים הצמח כמו בין צמחים אחרים באותה חממת הגידול, תאפשר קציר של תפרחות קנאביס ללא זיהומים, אחידות במראה שלהן, איכותיות ובטוחות לשימוש רפואי או כחומר גלם איכותי לתרופות קנאביס.

ניתן לבנות חממות in door במבנים שונים, הן בשטחים חקלאיים והן במבנים תעשייתיים. בגידול קנאביס בחממות in door, תהא הפרדה בין אזורי גידול שונים, זנים שונים או שלבי גידול שונים ניתן יהיה להגדיר בעבור כל שלב ושלב את לחצי האוויר, קצב אספקת האוויר, איכות האוויר המסופק (מסונן), טמפ', לחות, תאורה, ריכוז  תוך שמירה על רמת אטימות מספקת והפרדת תנאי הגידול מאלו השוררים מחוץ לחממה, כמעט באופן מוחלט.

חממות in door לגידול צמחי קנאביס נחשבות כיקרות להקמה כמו גם לתפעול השוטף, זאת ביחס לחממות out door אך כמות הפסולים הקטנה, שימוש בתהליכים אוטומטיים, כמות כח האדם הנדרשת,תכולת החומרים הפעילים ואיכות התפרחות המתקבלות לרוב תחזרנה את ההשקעה בטווח הארוך.

בחממות in-door יותקנו מערכות תאורה מלאכותית, בעלות עוצמת תאורה מתאימה, באורכי גל ספציפיים תוך שימוש בגופי תאורה מיוחדים על מנת להעלות את ניצולת ואיכות יבול הקנאביס.

חממות in-door תהיינה אטומות כמעט לחלוטין מן הסביבה. האוויר אשר יסופק אליהן יהיה מסוחרר ומסונן. החממה תכיל מבואת כניסה עם דלת כפולה אשר תמנע פתיחה בו-זמנית של שתי דלתות וכך תמזער את הסיכוי לחדירת מזהמים ומזיקים מהסביבה החיצונית אל תוך החממה. בחממה יותקנו יחידות בקרה ואוורור אשר תבקרנה את הטמפ' והלחות היחסית בעבור כל שלב גידול.

גידול צמחי קנאביס בחממות in door יאפשר לחווה לצפות באופן יחסית מדויק את כמות היבול ואת איכותו ובכך לעמוד טוב יותר בתוכניות הייצור ואספקת פרחי הקנאביס למטופלים ולייצרני תרופות הקנאביס.

גידול קנביס במבנה סגור (in door) פופולרי מאוד ברחבי העולם, בעקר בארה"ב. קיימים ספקי זרעים, ספקים ויצרני ציוד, תשתיות ומערכות בקרה, מחשוב וניטור מתקדמות.

חממות in door לגידול קנאביס לרוב מציעות פתרון כוללני אשר מאגד בתוכו הן את מערכות המים וההשקיה, מערכות האקלום, מערכות בקרה למשתני הגידול, ניהול אנרגיה תוך שימוש בתוכנות לניהול מידע, כך שתהליך הגידול הופך ברובו למבוקר באופן מלא וכמעט אוטומטי.

בחממת in door לגידול קנאביס יהיו שולחנות גידול שניתנים להזזה, לכיוון ולסיבוב, , מערכות פילטרציה וסירקולציה של אוויר, מערכות תאורה, מערכות ממוחשבות לניהול תנאי הגידול, מערכות לטיפול במים, מערכות השקיה (השקיה בטפטוף, השקיה בהצפה, הידרו וכו' ) , מערכות ייבוש והרטבת אויר, מחוללי פחמן דו חמצני להעשרת האוויר, מערכות לסילוק חום (נוצר כתוצאה מפעילות של גופי התאורה), מערכות דישון ואספקת תוספי גידול וכדומה.

שימוש בתאורה נכונה לגידול צמחי קנאביס רפואי in door

ישנם שני סוגי תאורה עיקריים המשמשים בגידול צמחי קנאביס:

  • Metal halide- MH- – משמש בעיקר לשלבי הגדילה של צמח הקנאביס
  • High pressure sodium -HPS– משמש בעיקר לשלבי הפריחה של צמח הקנאביס

עוצמת התאורה נמדדת ביח' lumens. התאורה מאפשרת לצמח לבצע פוטוסינתזה, אשר באמצעותה הצמח משתמש בפחמן דו חמצני ומים והופך אותם באמצעות אנרגיית האור הנקלטת, לחומר אורגני המספק אנרגיה לצמח ומגדיל את הביו מסה שלו.

תאורה עוצמתית מדי, תגרום לכך שגודל וצפיפות פרחי הקנאביס בצמח, יגדלו.

בחירת סוג התאורה המתאים לצמחי קנאביס אינה מספקת. יש למצוא את השילוב הנכון בין עוצמת התאורה לבין מרחק מקור התאורה מהעלים והפרחים של צמח הקנאביס. יש לשים לב כי נורות בהספק גבוה פולטות חום אשר עלול לפגוע בצמח.

ישנם גופי תאורה מיוחדים לגידול צמחי קנאביס המאפשרים סילוק של החום הנוצר, באמצעות צנרת מיוחדת אל מחוץ לחלל הגידול. בקרה על הטמפרטורה המתאימה בחממות, תאפשר לשתילי הקנאביס לגדול גבוה יותר וזאת מבלי להיות קרובים ומושפעים מקרינת החום הנפלטת מהנורה. צמח הקנאביס מתחיל לפרוח תנאי יום קצר ולילה ארוך.

תנאי טמפ' לגידול in door של צמחי קנאביס לשימוש רפואי

ישנה חשיבות להקפדה על גידול צמחי קנאביס בטמפ' המתאימה. יש לבקר ולנטר את הטמפ' השוררת בכל חללי הגידול והחממות ולשמור על טמפ' אחידה בכל אזורי הגידול בחממה. חשוב לנטר את הטמפרטורה באזור חלקו העליון של הצמח ולא רק בסביבת הגידול ההיקפית. מדידת פרמטרים חשובים לגידול, כמו גם טמפרטורה, צריכה להיות הן מדויקת ואף לייצג את כל אזורי הגידול השונים בחממת הגידול. ניתן להשתמש באוגרי נתונים טמפרטורה מכוילים אשר יפוזרו בנקודות שונות בחממות הגידול, ההקשחה וההפרחה. כמו כן, ניתן גם להשתמש בחיישן טמפ' אופטי מכויל (למאמר נוסף בנושא ההבדל בין ולידציה לכיול). טמפרטורה אופטימלית לגידול קנאביס היא 24-30 מעלות צלזיוס. טמפרטורה נמוכה מדי תאט את קצבי הגידול של שתילי הקנאביס וטמפ' גבוהה מדי תגרום לאיבוד מים, קמילה ולמצבי עקה מיותרים לצמחי הקנאביס ותעלה את השונות בין התפרחות.

תנאי לחות בחללי גידול in door של צמחי קנאביס לשימוש רפואי

הלחות בחממות גידול צמחי קנאביס צריכה להיות מוגדרת ומבוקרת. בחממות הגידול יהיו ייבשנים אשר יפעלו להורדת רמות הלחות במקרה של לחות גבוהה מדי  ויעשה שימוש במרטיבים, אשר יעלו את רמות הלחות באוויר במקרים של יובש.

הלחות תימדד כ-% לחות יחסית (Relative Humidity).

הלחות לרוב תעמוד על 70-85% לחות יחסית בחללי הגידול אך מאידך, לחות גבוהה באוויר תגרום להתפתחות עובשים על תפרחות הקנאביס.

לחות נמוכה מדי תגרום לצמחים לאבד מים ולהכניס למצבי עקה לא רצויים אשר ישפיעו על רמות היבול, השונות ואיכות תפרחות הקנאביס.

אחת הבעיות הקשות ביותר בגידול קנאביס הנה תופעת זיהומי עובשים אשר אמנם נגרמת כתוצאה מחדירת מזהמים מן החוץ אל החממה אך גם התפתחותם מושפעת מאוד מגידול צמחי קנאביס בתנאי טמפ' ולחות שאינם מתאימים או מבוקרים כנדרש.

כמובן שלרמות הלחות בחדרי הייבוש של תפרחות הקנאביס השפעה קריטית על איכותם ורמות העובשים שלהן. היק"ר מגדיר רמות רצויות של לחות של 9-15% בפרחי קנאביס לאחר יבוש.

שיטות גיזום לצמחי קנאביס רפואי בגידול in door

צמחי הקנאביס הנם צמחים בעלי "שלטון קודקודי". בקודקודי הצמח מיוצר ההורמון אוקסין אשר מופרש לכיוון שאר חלקי הצמח שמתחתיו, בעוד הורמון הג'יברלין מיוצר באיזור השורשים של צמח הקנאביס.

ישנן טכניקות גידול שונות ומגוונות לצמחי קנאביס. רוב טכניקות הגידול מבוססות על קיטום קצהו העליון של  הצמח (Topping ,FIM) אשר יגרום לגדילה "נמוכה" ו-"שיחית" יותר ולכן מתאימה  לגידול צמחי קנאביס בחללים קטנים או בגידול אנכי. כמו כן, קיטום נכון יגרום לפיצול התפרחת וליצירת ענפים צדדיים אשר יכילו תפרחות נוספות ויגדילו את היבול ליחידת שתיל/שטח/תאורה.

טכניקה נוספת לגידול נמוך היא קשירה של העלים (Screen Of Green) ברשת, כך שתאפשר לפרחי הקנאביס לגדול מעלה ובכך לשפר את יעילות הגידול ורמות היבול ותאפשר אחידות גבוהה יותר בין התפרחות של אותו הצמח.

אוורור בחממות in door לגידול קנאביס רפואי

הצמחים זקוקים לאוורור מספק ועל כן נשאף לסרקולציה של אוויר אשר תאפשר פיזור גזים ופינוי לחות בחממות גידול צמחי קנאביס. יש למקם מאווררים מסתובבים באופן נכון על מנת לשפר את פיזור הגזים בחללי הגידול ולאפשר את אחידות התנאים בחלל הגידול בכל הנוגע לטמפ', לחות וגזים. אוורור לא מספק או שלא תוכנן נכון, יגרום לכליאת לחות מסביב לתפרחות ובכך יתמוך בהתפתחות עובשים ומיקרואורגניזמים אחרים.

כחלק מתהליך הנשימה והפוטוסינתזה, בה מייצר צמח הקנאביס מאסה, פולט  וצורך . בגידול בחלל סגור כגון חממות in door, יש צורך בהזרמת אויר עשיר ונקי אשר מכיל מספיק  שיאפשר תהליך גידול תקין.

בחממות in door, אויר חם יחסית, דל בפחמן דו חמצני, עשיר בחמצן ולחות ולרוב מזוהם יוזרם החוצה ומאידך אל תוך החממה יסופק אויר קר יותר, עם פחות לחות, עשיר בחמצן ונקי יחסית (מסונן דרך פילטר).

ריכוז ה- באטמוספירה הוא נמוך (כ-0.03%). בחממות in door, לשם העלאת היבול וכמות התפרחות ליחידת צמח/שטח/תאורה, מומלץ לשמור על ערכי  של כ-PPM1500, זאת באמצעות שימושי בבלוני גז או מחולל.

לרוב, החדרת האוויר תהיה בחלק התחתון של חלל הגידול, בעזרת מפוח, צנרת ופילטרים העומדים במפרטים שהוגדרו בתכנון חממת הגידול.

פליטת האוויר תבוצע מהחלק העליון של חלל הגידול, בעזרת מפוח, צנרת ופילטרים (כולל פילטרפחם) העומדים במפרטים שהוגדרו בתכנון חממת גידול הקנביס.

קציר, ייבוש ואריזת תפרחות קנאביס לשימוש רפואי

שלב הקציר של תפרחות הקנאביס יבוצע עם מיד עם סיום השלב ההפרחה, כאשר כ-30% מסה"כ הטריכומות (Trichomes) על הפרחים הנקביים הופכות מבהירות למעורפלות, עכורות ובעלת גוון כתמתם.

הקציר יכול להתבצע לשתיל כולו או להתבצע באופן סלקטיבי לפי רמת הבשלות אליה הגיעה התפרחת והטריכומות של תפרחות הקנאביס.

הפרחים לאחר הקטיף יועברו לתהליך טרימינג רטוב, בו יוסרו הענפונים מהתפרחות או טרימינג יבש, אשר יבוצע במקרים בהם השתילים מיובשים בטכניקת תליה.

לאחר שלב הטרימינג, יועברו הפרחים לחדרים מבוקרי טמפ' ולחות למטרת יבוש. תנאי לחות לא מתאימים ו/או אחידים בחדרי הייבוש יובילו להתפרצות זיהומים ובעיקר עובשים. ולעיתים יגרמו לתפרחות להיות שבירות ולהתפורר בקלות. תהליכי יבוש ארוכים, בכלים אטומים תוך משטר אוורור מוגדר ישפרו את הטעם והארומה של פרח הקנאביס

לאחר שהפרחים סיימו את תהליך הייבוש והגיעו לרמות הלחות/תכולת המים המתאימה, הם יועברו למיון ואריזה. חשוב להשתמש בשקיות לאריזת פרחים אשר אינן חדירות לאוויר/לחות או אור.

איכות הקנאביס לשימוש רפואי וגידול קנאביס הידרופוני

תפרחות הקנאביס, הן אם משמשות כמוצר לטיפול בחולים והן אם משמשות כחומר גלם לייצור תרופות קנאביס, צריכות להיות אחידות ואיכותיות. פרחי קנאביס לא איכותיים דיה, לא יוכלו להיות משוחררים לטיפול בחולים או לשימוש בייצור מוצרי קנאביס בתנאי GMP, כפי הנדרש ע"י היק"ר ורשויות הבריאות בישראל. על מנת להגיע למצב בו חומר הגלם והמוצר איכותיים דיה ובטוחים לשימוש, יש להקפיד על כל עקרונות ה-GAP בשלבי הגידול. גידול בחממות in door יאפשר להגיע לבקרה טובה בשלבי הגידול אשר תתבטא בתפרחות איכותיות יותר ובתכולת חומרים פעילים אחידה יחסית. בצורה זו, תפרחות איכותיות, תשמשנה כחומר גלם למטרת יצור מוצרי ותרופות קנאביס לפי דרישות ה-GMP.

בנוסף לטכניקות הגידול במצע מנותק או באדמה, קיים גם גידול צמחי קנאביס הידרופוני.

גידול קנאביס הידרו, מתאים יותר לקנאביס רפואי. היתרונות של קנאביס הידרו בין היתר הנם שליטה על טמפ' המים המסופקים, רמות מתאימות ומבוקרות של חמצן במים, מינון מבוקר ומדויק של ריכוזי הדשן. בנוסף, בגידול הידרופוני של צמחי קנאביס רפואי, אין צורך להתעסק עם מצעי גידול ואדמה וכפועל יוצא אין צורך בטיפול באדמה שנעשה בה שימוש. אחד היתרונות של גידול הידרופוני של קנאביס על פני גידול באדמה או במצע מנותק, הוא שבגידול הידרופוני של צמחי קנאביס אין את הסיכון או הצורך להתמודד עם פתוגנים שמקורם בקרקע או במצע הגידול. בנוסף, מערכות הידרופוניות לגידל צמחי קנאביס מאפשרות התפתחות מצויינת של השורשים של צמח הקנאביס, קולטים גם מזון וגם מים. לשורשי הצמח, משמעות רבה בתהליך גידול הצמח, בכל הנוגע לייצור הורמוני גדילה. שורשי צמח הקנאביס הנם "מנוע הצמחיה" של גידולי הקנאביס,  אשר להם השפעה מכרעת על היבול, האיכות והבריאות של הצמח ועל כן רמות היבול בגידול הידרופוני של קנאביס הנן גבוהות בהשוואה לגידול במצע מנותק או באדמה.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Call Now Button
שיתופים
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin
צור קשר
טלפון : 072-233-7710
דוא"ל : [email protected]
תודה על פנייתך. נציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.